Login

Flexi Ensemble

Flexi Ensemble

Listen to some of our Flexi Ensemble pieces then go to the shop to buy.

Rock Connection Flexi 5 Rock Connection Flexi 5
Three Rocks Flexi 5 Three Rocks Flexi 5
Baroque Suite Flexi 5 Baroque Suite Flexi 5
Blues Connection Flexi 5 Blues Connection Flexi 5
BLUESVILLE Flexi 5 BLUESVILLE Flexi 5
Caribbean Holiday Flexi 5 Caribbean Holiday flexi 5
Christmas Presence Flexi 5 Christmas Presence Flexi 5
Cool Calypso Flexi 5 Cool Calypso Flexi 5
Country Connection Flexi 5 Country Connection Flexi 5
Do the Bossa Nova Flexi 5 Do the Bossa Nova Flexi 5
Double Chocolate Rumba Flexi 5 Double Chocolate Rumba Flexi 5
Fifth Rock Flexi 5 Fifth Rock Flexi 5
File Under Pop Flexi 5 File Under Pop Flexi 5
Ground Pavan Flexi 5 Ground Pavan Flexi 5
Instant Christmas Flexi 5 Instant Christmas Flexi 5
Latin American Suite Flexi 5 Latin American Suite Flexi 5
Mango Tango Flexi 5 Mango Tango Flexi 5
Pedal Pusher Flexi 5 Pedal Pusher Flexi 5
Reggae Flexi 5 Reggae Flexi 5
Joust in Time Flexi 5 Joust in Time Flexi 5

 

Lomond Music
32 Bankton Park, Kingskettle, Fife, Scotland, KY15 7PY, UK
Tel : 01337 830974
Email: admin@lomondmusic.com